امام جمعه شهر هرند در جلسه ی شورای فرهنگ عمومی:

زنان در معرفی آسیب ها، شورای فرهنگ عمومی را یاری کنند

امام جمعه شهر هرند گفت: زنان بايد به طور مستمر و دائم پیگیر امور فرهنگی شهر باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات