بخشدار بخش جرقویه سفلی:

خانواده همراه همیشگی نیروی انتظامی در پیشگیری اعتیاد فرزندان است

جعفری هرندی گفت: خانواده ها باید همواره در کنار اقدامات موثر نیروی انتظامی مراقبت کامل از رفت و آمد فرزندان خود داشته باشند تا خطری در خصوص اعتیاد فرزندانشان را تهدید نکند.

بخشدار بخش جرقویه سفلی خبر داد:

احداث شهرک فرآوری کانی های غیر فلزی جرقویه سفلی در آینده نزدیک

بخشدار بخش جرقویه سفلی گفت: پیشنهادی که برای احداث شهرک فرآوری کانی های غیر فلزی داده شده بود، در کمیسیون زیربنایی استان به تصویب رسیده و حدود 70% کار پیش رفته و با تکمیل اقدامات مقدماتی در هفته آینده کارشناسان مربوطه برای جانمایی محل مورد نظر در مسیر نصرآباد به شهرضا به منطقه می آیند.

محور نصرآباد به محمد آباد

4 کیلومتر جاده ای که در انتظار بی خطر شدن ماند

بخشدار بخش جرقویه سفلی گفت: محور نصر آباد به محمد آباد از نقاط حادثه خیزی می باشد که تردد بسیاری از همشهریان در این مسیر صورت می گیرد و می بایست پیگیر مرتفع شدن خطرات آن شد.

آخرین اخبار

تبلیغات