در بخشداری بن رود برگزار شد:

مشکلات دهیاران بن رودی روی میز مذاکره

جلسه برسی مسائل و مشکلات مشترک دهیاران بخش بن رود در دفتر بخشداری بن رود برگزار گردید.

ستاد احياء امر به معروف و نهي ازمنكر در سالن بخشداري ورزنه

حرکت توریسم می بایست به سمت فرهنگ مردم ورزنه برود

امام جمعه شهر ورزنه گفت: هدف و برنامه ستاد احياء امربه معروف ونهي از منكر ساماندهي در خصوص وضعيت توريست و حفظ هويت و اعتقادات مردم شهر و بخش مي باشد.

دربخشداری ورزنه

ستادبزرگداشت هفته دفاع مقدس بخش بن رود

جلسه ستادبزرگداشت هفته دفاع مقدس بخش بن رود درسالن اجتماعات بخشداری بن رودبرگزارگردید.

آخرین اخبار

تبلیغات