به مناسبت 13 آبان

نشست هماهنگي 13 آبان دربخشداری بن رود شهر ورزنه برگزار شد

بخشدار بخش بن رود در نشست هماهنگی 13 آبان با حضور مسئولین به مسیر راهپیمایی در این روز اشاره کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات