با حضور فرماندار اصفهان:

بخشدار جرقویه علیا منصوب شد

صبح امروز در آئینی احمد صادقی به عنوان بخشدار جدید بخش جرقویه علیا معرفی و از زحمات حسین صادقی سرپرست این بخشداری تجلیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات