در اعتراض به بهره برداری از کوه ارگشت و تخریب مراتع؛

تجمع دامداران و مردم شهر ورزنه در مقابل بخشداری بن رود/ تصاویر

ظهر امروز تجمع بیش از صد نفر دامدار و مردم شهر ورزنه در مقابل بخشداری بن رود در اعتراض به بهره برداری از کوه ارگشت و تخریب مراتع برگزار شد.

در شهر حسن آباد جرقويه

شورای بهداشتی در خصوص بيماري سالک برگزار شد

معاونت مركز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: در منطقه جرقویه به دلیل وجود علل و ناقل بيماري سالک طرح لانه کوبی انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات