بخشدار بخش جلگه:

بیش از 3 میلیارد تومان از درآمد کشت غله، عاید بخش جلگه شد

رحمت الله ترابی گفت: 3 میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد درآمد بخش جلگه از کشت امسال بود.

آخرین اخبار

تبلیغات