معاون عمليات سازمان اتش نشاني شهرداري اصفهان:

شهروندان با رعايت نكات ايمني گازگرفتگي را كاهش دهند

معاون عمليات سازمان اتش نشاني شهرداري اصفهان اعلام كرد: فرماندهان ايستگاه هاي آتش نشاني هر روز در قالب گشت ايمني با هدف شناسايي مناطق استحفاظي و راه هاي دسترسي و شناسايي موارد ايمني حوزه استحفاظي شروع به گشت زني مي كنند.

آخرین اخبار

تبلیغات