گزارش؛

راهکار حل بحران چک‌های برگشتی/آزمون بزرگ نمایندگان برای بهبود فضای کسب و کار

یکی از عوامل مهم ایجاد چک های برگشتی فراوان، ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک است و پیش بینی می شود با تصویب طرح اصلاح قانون چک بخصوص مواد 5 و 8 این طرح، این مشکل برطرف شود.

آخرین اخبار

تبلیغات