بحران واگرایی؛ انگلیسی ها از اتحادیه اروپا چه می‌خواهند؟

سوم تیرماه مردم انگلیس برای اظهار نظر درباره ادامه حضور در اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای می‌روند. در صورتی که حامیان خروج از اتحادیه در این همه‌پرسی حائز اکثریت آرا شوند نه تنها اروپا بلکه جهان از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن متاثر خواهند شد.

آخرین اخبار

تبلیغات