نماینده مردم اصفهان در مجلس

بحران آب همکاری دولت و ملت را می طلبد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قانون دولت را موظف کرده، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آب را حداقل معادل ۳۰ درصد ارتقا دهد که با توجه به عمق بحران در حوضه آبریز زاینده رود، وزارت نیرو هرچه سریعتر باید در این مورد اقدامات خود را به افکار عمومی گزارش دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی

توسعه گلخانه ها تنها راه علاج بخش کشاورزی از بحران منابع آبی

یک مقام مسئول گفت:توسعه گلخانه ها تنها راه علاج بخش کشاورزی از بحران منابع آبی است.

آخرین اخبار

تبلیغات