بحران آب در اصفهان شدت گرفت/ ضرورت تفکیک آب شرب از آب بهداشتی

میزان بارندگی در استان اصفهان نسبت به کشور نصف و متوسط بارندگی کشور نسبت به جهان یک سوم است اما در بحث مصرف آب اوضاع بسیار متفاوت است و در صورتی که روند کنونی مصرف آب شرب در کشور ادامه یابد، بحران در منابع آبی شدیدتر می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات