در فصول گرما؛

شیرابه پسماندها، خطری جدی برای محیط زیست

این روزها که به روزهای گرم سال نزدیک می شویم این گونه رفتارها نه تنها چهره شهر را مکدر می کند بلکه، باعث نارضایتی برخی از شهروندان نیز شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات