با توجه به نقش تأثیرگذار کشاورزی در توسعه اقتصادی؛

راهكار تأمين امنيت غذايى جمعيت كشور در مقابل بحران كم آبى چيست؟

به کرات به اهمیت کشاورزی و نقش تأثیرگذار آن در توسعه اقتصادی اشاره شده، مولفه‌ای که در سال‌های اخیر با چالش‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و برخی راهکار برون رفت از آن را درکِشت گلخانه‌ای جستجو می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات