رییس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان:

شرق اصفهان هنوز در خشکسالی می سوزد

ماه های گذشته در جلسه استاندار با نمایندگان کشاورزان اصفهان از تشکیل کمیته ۵نفره(جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل بحران استانداری، فرماندار و نمایندگان کشاورزان)صحبت شد تا به مشکلات شرق اصفهان رسیدگی کنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

دکتر تقیان

با قلمی آرام و منصفانه به طرح مشکلات شرق اصفهان بپردازیم

رئیس دانشگاه پیام نور ورزنه گفت: جوانان می بایست خواسته های خود را با قلمی محترمانه و منطقی طرح کنند و پیگیر طرح خواسته باشند، هر قدمی و فکری که برای حل مشکلات شرق اصفهان تلاش کند باقیات الصالحات خواهند بود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

بحران شرق اصفهان/ آب یزد از اصفهان ۳ برابر میزان مشخص برداشت می شود

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: به دنبال رفع بحران و کاهش نرخ مهاجرت پذیری به اصفهان باشیم و متاسفانه با بحران شرق اصفهان و از دست رفتن دشت سگزی با موج مهاجرت ۳۰۰ هزار نفری از شرق اصفهان روبرو هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات