نیویورک تایمز گزارش داد

خشکسالی ۷ ساله خیال رفتن از ایران ندارد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز طی گزارشی از بحران آب در ایران نوشت: ایران با خشکسالی ۷ ساله مواجه است که هیچ نشانی از پایان آن دیده نمی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات