عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

دستور جاری شدن زاینده رود، عملی نمی‌شود/منابع آبی کافی برای جریان رودخانه نداریم

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دستور رئیس جمهور برای جاری شدن زاینده رود شعار و عملی نخواهد شد چرا که منابع آبی کافی برای جریان رودخانه وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات