نماینده مردم شهرضا و دهاقان

تسهیلات حمایتی از کشاورزان باید افزایش پیدا کند

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی بر افزایش میزان تسهیلات حمایتی از کشاورزان، به ویژه سهم کشاورزان حوزه انتخابیه اش تاکید کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات