باتوجه وضعیت بارش‌ها

۳۴.۵ میلیون نفر در کشور با تنش آبی رو به رو هستند/ بحران آب را جدی بگیریم

با وضعیت بارش‌ها درکشور ۳۴.۵ میلیون نفر در ۳۳۴ شهر در تابستان امسال در معرض تنش آبی قرار خواهند گرفت.

معاون توسعه مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد

مصرف 80 درصدی آب استان اصفهان در بخش کشاورزی

معاون توسعه مدیریت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: باید در مصرف آب به خوبی صرفه‌جویی شود چرا که خشکسالی خسارت فراوانی را در سطح استان اصفهان به وجود آورده و این در حالی است که 80 درصد از مصرف آب در استان به کشاورزی اختصاص دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات