تاج الدین؛

بحران تالاب گاوخونی تنها مختص به ورزنه و اصفهان نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بحران تالاب گاوخونی تنها مختص به ورزنه و اصفهان نیست؛ بلکه ۱۴ استان همجوار را تهدید می کند و تهرانی ها و استان های همجوار نه به خاطر اصفهان بلکه به خاطر خودشان باید برای رفع این بحران تلاش کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات