مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

خشکسالی ۱۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزی اصفهان وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خسارت ناشی از خشکسالی در سال زراعی جاری حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات