رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

آب شرب تحویلی رودخانه ‌زاینده‌رود ۲۰ درصد کاهش یافت

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر با کاهش ۲۰ درصدی آب تحویلی از طریق رودخانه زاینده رود هستیم و این در حالی است که ۵۰ درصد از چاه‌های مورد استفاده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز خشک شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات