رئیس آبفای جرقویه:

بحران آب جدیست/ فرهنگ استفاده از آب را تغییر دهیم

اسماعیلی رئیس آبفای جرقویه گفت: اگر در مصرف آب مدیریت نشود به شرایط بحرانی خواهیم رسید و ممکن است با افت فشار یا قطعی آب در جرقویه مواجه شویم.

آخرین اخبار

تبلیغات