نایب رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر اصفهان:

اصفهان دیگر تاب و تحمل ایستادن ندارد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شلاق بی‌مهری چنان بر پیکر زیبای استان اصفهان نواخته شده که دیگر تاب و تحمل ایستادن ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات