رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان

سال آینده وضعیت برای کشاورزان اصفهان بحرانی‌‌تر است

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به شرایطی که پیش‌رو بوده و چاه‌های آب خشکیده است ممکند سال آینده برای کشاورزان بحرانی‌‌تر باشد و احتمال دارد در اسفند ماه آب در زاینده‌رود جاری نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات