ظهرابی:

خواستار تحقق حق‌آبه تخصیص یافته تالاب گاوخونی هستیم

مدیر کل محیط زیست اصفهان گفت: برای نخستین بار وزارت نیرو ۱۷۶ میلیون مترمعکب آب برای تالاب گاوخونی تعیین کرده که امیدواریم حق‌آبه برای احیای این تالاب بین‌المللی تحقق پیدا کند.

آخرین اخبار

تبلیغات