نماینده مردم سمیرم در مجلس

همکاری مدیر تلگرام با ایران، شرط بقاء آن در کشور است

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: چنانکه مذاکراتی با مدیر تلگرام انجام و همکاری های لازم از سوی وی برای برطرف کردن دغدغه های امنیتی ایران انجام شود، مشکلی برای ادامه کار تلگرام وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات