دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک :

تا زمانی که«فقر» حل نشود؛ جمع‌آوری کودکان کار راه به جایی نمی‌برد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک زیربنای اصلی پدیده کارِ کودک را مسئله اقتصادی دانست و گفت: در رابطه با بحث کودکان کار مساله فقر وجود دارد و تا زمانی که حل نشود؛ طرح‌های جمع‌آوری و طرح‌هایی از قبیل آن راه به جایی نمی‌برد. مساله اصلی این است که این کودکان در پی رفع نیاز اقتصادی خانواده هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات