رئیس سازمان محیط زیست کشور:

توسعه استان اصفهان باید مبتنی بر آب مجازی باشد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: آب نقطه محدود کننده و نقطه سیاست‌های استان اصفهان در راستای تصمیم‌گیری‌ها است و توسعه این استان باید مبتنی بر آب مجازی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات