مسئول کانون بانوان کوهپایه:

کانون بانوان کوهپایه نیاز به تخصیص فضای اختصاصی دارد

مسئول کانون بانوان کوهپایه گفت: با توجه به لحاظ ساختار اجتماعی و محرومیت منطقه و نبود باغ بانوان و سالن ورزشی مخصوص بانوان و… نیاز به تخصیص فضای اختصاصی برای کانون احساس و توجه مسئولین را می‌طلبد.

آخرین اخبار

تبلیغات