درراستای افتتاح آزمایشگاه بتن

دغدغه های مهندسین هرند، در راستای آزمایشگاه بتن تحقق یافت

آزمایشگاه بتن، ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی هرند جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش جلگه راه اندازی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات