دعوت مردم شرق اصفهان در آخرین جمعه ماه رمضان:

بیانیه روز قدس ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام علی(ع)

ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) طی بیانیه ای از مردم شرق اصفهان برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت به عمل آورد.

آخرین اخبار

تبلیغات