با ورود سامانه ناپایدار به آسمان اصفهان؛

بهار اصفهان بارانی می شود

پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد اولین روزهای بهار امسال با بارش باران در اصفهان همراه است تا چهره طبیعت علاوه بر لباس نو با بارش رحمت آسمانی تازه شود.‎

آخرین اخبار