قرائتی در همایش آموزه های نور؛

با ازدواج دانشجویی مخالفم!

همایش آموزه های نور با حضور حجت السلام و المسلمین قرائتی با حضور بی نظیر دانشجویان در دانشکده ی علوم پایه دانشگاه اراک برگزار شد.

آخرین اخبار