با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد مگر این که آدم بشود

امام خمینی(ره) همواره توطئه‌های آمریکا را رصد و برای مقابله با آن به مسئولان هشدار می‌دادند و بر خلاف ادعای برخی‌ها که می‌گویند امام با نظر آنها برای مذاکره با آمریکا مخالفت نمی‌کردند،نسبت به این موضوع صراحتا موضع می گرفتند

آخرین اخبار