مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مطرح کرد؛

بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای برای مبتلایان به کرونا

عبدالهی درباره رعایت رژیم غذایی حین ابتلا به کرونا و پرهیز غذایی در این دوران توضیح داد.

بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای در ایام امتحانات

کارشناس برنامه تغذیه نوجوانان در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای دانش‌‌آموزان در ایام امتحانات توضیحاتی را ارائه کرد.

بایدها و نباید‌های تغذیه‌ای در سالمندان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به بایدها و نباید‌های تغذیه‌ای سالمندان گفت: عادات غذایی مطلوب و صحیح در پیشگیری بیماری‌ها در سالمندان بسیار مؤثر است.

آخرین اخبار

تبلیغات