همه چیز در خصوص طب؛

چند باور غلط پزشکی اما شایع در زندگی روزمره

۴ اصطلاح غلط طبی که فکر می‌کنیم دلایل اتفاقات در سیستم بدن است و در علم معنایی ندارد را برای شما بازگو می‌کنیم.

خواب زمان مرده نیست

خواب خوب جوانی، بهبود حافظه در کهنسالی

جدیدترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که داشتن خواب خوب در دوران کودکی و یا جوانی باعث بهبود حافظه در دوران میانسالی و کهنسالی می‌شود. همچنین، باوری که مردم دارند مبنی بر اینکه زمان خواب زمانی مرده است یک باور غلط است.

مدیر مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره):

افکار و اندیشه امام خمینی (ره) باید به باور عمومی تبدیل شود

مدیر مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) گفت: افکار و اندیشه امام خمینی (ره) باید به باور عمومی تبدیل شود.

آخرین اخبار

تبلیغات