طبق آمار کارشناسان اقتصادی

بازگشت تورم قطعی شد/ رشد 45 درصدی بدهی مستقیم دولت

در طی دو سال اخیر کارشناسان یکی از دلایل کاهش تورم در مقابل افزایش نقدینگی را افزایش سهم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول عنوان می‌کردند که آمارهای فعلی نشان دهنده کاهش این اثرگذاری و قطعی شدن تغییر مسیر تورم است.

آخرین اخبار

تبلیغات