با رضایت خانواده مرحومه انجام شد؛

زندگی دوباره 3 بیمار با اهدای اعضای بدن بانوی حسن آبادی

رضایت خانواده بانوی حسن آبادی که دچار سکته قلبی شده بود برای اهدای عضو، به 3 نفر جان دوباره بخشید.

آخرین اخبار

تبلیغات