تجمع بانوان فعال اجتماعی مقابل دفتر سازمان ملل

جمعی از بانوان فعال اجتماعی تهران در اعتراض به کشته شدن ” میریام کاری” زن 34 ساله سیاه پوست ُآمریکایی به دست پلیس فدرال آمریکا در مقابل دفتر سازمان ملل، تجمع می کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات