یک کارشناس شهرسازی:

بافت فرسوده شهر پوک شده است

یک کارشناس شهرسازی گفت: متاسفانه نتوانسته‌ایم آسایش و راحتی شهروندان را در بافت‌های فرسوده شهر تامین کنیم، از این رو آنها را به اطراف شهر کوچ داده‌ایم و شهرها را بی جهت بزرگ کرده ایم.

آخرین اخبار