هیس… اینجا «نصف‌ جهان» است!

اصفهان سکوت کرده است و در این سکوت، خانه‌ها و بافت‌های تاریخی «نصف‌ جهان» را یکی یکی فرو می‌ریزند و جای آن‌ها برج و آپارتمان‌هایی بالا می‌آیند، که نه تنها مخدوش‌کننده‌ی حریم بصری فضای تاریخی سطح شهرند، بلکه به تازگی لبخند تمسخرآمیز گردشگران خارجی را نیز به همراه دارند.

آخرین اخبار