تعطیلی 3 باغ تالار متخلف در اصفهان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: 3 باغ تالار به علت عدم رعایت مقررات مربوطه در شهر اصفهان تعطیل شدند.

آخرین اخبار