رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان

تخریب باغ‌های اراضی شرق اصفهان به دلیل تغییر کاربری

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: تعدادی از باغ‌های شرق اصفهان به‌دلیل تغییر کاربری توسط جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی تخریب شد.

آخرین اخبار