حسین شریعتمداری

عصای موسی(ع) باطل‌السحر برجام!

در یک کلمه باید گفت؛ «رهبر انقلاب انشای آمریکا را پاره کرده و برای حریف دیکته نوشته‌اند» و چنین است که عصای موسی‌(ع) باطل‌السحر ساحران می‌شود.

آخرین اخبار