از ۲ مهر/

جشنواره فرهنگی ورزشی نیروهای مسلح استان اصفهان برگزار می‌شود

نخستین هفته از مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی نیروهای مسلح استان اصفهان در تاریخ ۲ مهر ماه برگزار می‌شود.

آخرین اخبار