زاینده رود قدم به اصفهان میگذارد؛

دیدار دوباره اهالی شرق اصفهان با یار سفر کرده!

برداشت های بی رویه و بلاتکلیف ماندن طرح های آبرسانی باعث شده تا زاینده رود رودخانه ای فصلی نام بگیرد با این حال بالاخره زمان بازگشایی این رودخانه فصلی فرارسید تا تنها بخشی از شرق اصفهان پس از مدت ها به زیر کشت محصولاتی که توسط مسوولان توصیه می شود برود.

آخرین اخبار