دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

زاینده رود باید تا قبل از آذرماه برای آبیاری کشت کشاورزان باز شود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: زاینده رود باید تا قبل از آذرماه برای کشت کشاورزان باز شود و زمان دقیق جاری شدن آب تا آخر آبانماه مشخص می‌شود.

آخرین اخبار