روانشناس کودک:

آینده افراد در گرو سَبک بازی آن ها در کودکی است/ بازی های مخرب به شخصیت کودکان آسیب می زند

سلطانی روانشناس کودکان گفت: بازی ها شخصيت كودكان را مي سازند و اگر بازي صحیح را بلد نباشيم کودک ما آسيب مي بیند و ممکن است شخصيت مطلوبي براي وی حاصل نشود.

آخرین اخبار