بر سر سایپا چه آمد؟

روزگار سیاه آقا معلم پس از بازی با پرسپولیس

از وقتی سایپا با گل دقیقه ۹۲ دغاغله برابر پرسپولیس به تساوی رسید و سرمربی این تیم مجید جلالی مدعی شد تیمش می تواند در کنار ارتش برانکو به کسب عنوان قهرمانی لیگ بیندیشد آسمان سایپا سیاه شد.

آخرین اخبار